Opcije za Link-OS 4-inčni stoni štampač
Opcije za Link-OS 4-inčni stoni štampač

Opcije za Link-OS 4-inčni stoni štampač

Modeli štampača ZD620 i ZD420 navedeni u ovom vodiču su Link-OS 4-inčni stoni štampači.
Opcije dostupne uz Link-OS 4-inčne stone štampače
LCD korisnički interfejs u boji
Za lakše podešavanje, konfiguraciju štampača, štampanje i široki opseg Link-OS funkcija.
Za modele namenjene zdravstvenim ustanovama:
 • Plastične površine koje se lako brišu
 • Napajanje sa oznakom sertifikata IEC 60601-1 (standard za medicinsku elektronsku opremu)
Za lako dezinfikovanje i čišćenje štampača ako se koriste u okruženju zdravstvenih ustanova, kao što su bolnice ili klinike.
Zaključavanje kućišta medija (dostupno za modele direktnih termalnih štampača za zdravstvene ustanove ZD620)
Radi dodatne bezbednosti, dostupan je Kensington otvor za Kensington Lock uređaje, za obezbeđivanje štampača.
Fabrički instalirane opcije za žičnu i bežičnu komunikaciju
Wi-Fi (802.11ac – uključuje a/b/g/n), Bluetooth Classic 4.X (3.X kompatibilnost) i Bluetooth Low Energy (LE) bežično povezivanje.
Interni Ethernet server za štampanje (sa spoljnim konektorom LAN RJ-45) – podržava 10Base-T, 100Base-TX i brze Ethernet 10/100 mreže koje se automatski menjaju za žičnu vezu; fabrički instalirana opcija obuhvata Bluetooth Low Energy (LE) bežično povezivanje.
Štampanje sa termalnim prenosom
Izbor modela kertridža sa trakom za termalni prenos ili rolni trake dvostrukog kapaciteta (od 74 metara i 300 metara), koji se lako umeću.
Fabrički ugrađeni Real-Time Clock (RTC)
Na štampačima ZD620 i određenim modelima štampača ZD420 koji imaju Bluetooth Low Power (BTLE) ili Wi-Fi sa klasičnim Bluetooth konfiguracijama.
Moduli za povezivanje koji se mogu instalirati na terenu
 • Interni Ethernet server za štampanje (LAN, RJ-45 konektor)
 • Serijski port (RS-232 DB-9)
Interni Ethernet server za štampanje podržava 10Base-T, 100Base-TX i brzo prebacivanje između Ethernet 10/100 mreže.
Opcije za manipulisanje medijima koje se mogu instalirati na terenu
 • Dozator nalepnica (odlepljuje podlogu sa nalepnice i izdaje nalepnicu)
 • Sekač medija opšte namene
 • Štampanje sa otcepljivanjem nalepnice bez podloge sa senzorom preuzete nalepnice
 • Sekač nalepnica bez podloge sa senzorom preuzete nalepnice
Komplet adaptera jezgra medija
Uključuje adaptere za rolne medija spoljnog prečnika (S.P.) do 127 mm (5 inča) i:
 • jezgra medija unutrašnjeg prečnika 38,1 mm (1,5 inča)
 • jezgra medija unutrašnjeg prečnika 50,8 mm (2 inča)
 • jezgra medija unutrašnjeg prečnika 76,2 mm (3,0 inča)
Pričvršćeno postolje za napajanje
Sa internim napajanjem.
Pričvršćeno postolje za bateriju
Sa uklonjivom baterijom.
 • Postolje za bateriju i baterija prodaju se odvojeno.
 • Baterija pruža neprekidnu regulisanu jednosmernu struju snage 24 V (dok se baterija ne isključi radi punjenja) kako bi se održao kvalitet štampe. To omogućava da se štampa ne menja sa pražnjenjem baterije usled korišćenja.
 • Obuhvata režim isključivanja za transport i skladištenje.
 • Uključuje indikatore napunjenosti baterije i statusa koji su ugrađeni u bateriju.
Komplet za nadogradnju bez alata na terenu
Da biste promenili rezoluciju štampača:
 • iz 203 tpi u mogućnost štampanja od 300 tpi ili
 • iz 300 tpi u mogućnost štampanja od 203 tpi.
Podrška za azijske jezike
Opcije konfiguracije štampača za velike skupove znakova za pojednostavljeni i tradicionalni kineski, japanski ili korejski.
Podrška za jezik za programiranje Zebra ZBI 2.0 (Zebra BASIC Interpreter)
Omogućava da automatizujete procese operacije štampanja i da koristite periferne uređaje (npr. skenere, vage, tastature, Zebra jedinice za prikaz tastature ili ZKDU i druge) bez povezivanja štampača sa računarom ili mrežom.