Režimi štampanja
Režimi štampanja

Režimi štampanja

U zavisnosti od tipa, modela i opcija štampača, štampač može da podržava jedan ili više ovih režima i konfiguracija medija.
Režimi štampanja
Režim
Opis
Direktno termalno štampanje
Za štampanje koristi medij osetljiv na toplotu.
Pri podešavanju ovog režima koristite medij koji podržava ovaj režim štampanja. Pogledajte odeljak Utvrđivanje tipova termalnih medija.)
Štampanje sa termalnim prenosom
Za štampanje potrebne su rolne sa trakom ili kertridž sa trakom za termalni prenos. U toku štampanja, toplota i pritisak prenose mastilo sa trake na medij.
Kada koristite štampanje sa termalnim prenosom, obavezno koristite medij za termalni prenos. Pogledajte odeljak Utvrđivanje tipova termalnih medija.)
Standardni režim otcepljivanja
Omogućava vam da otcepite svaku nalepnicu ili da u seriji odštampate trake sa nalepnicama i da ih otkinete nakon štampanja nalepnica.
Režim doziranja nalepnica
Ako štampač ima fabrički instaliran opcionalni dozator nalepnica, dozator u toku štampanja automatski odlepljuje materijal pozadine sa nalepnice pre nego što odštampa sledeću nalepnicu.
Režim sečenja medija
Ako štampač ima fabrički instaliran opcionalni sekač medija, štampač seče podlogu između nalepnica, papira za račune ili medije za oznake.
Štampanje medija bez podloge
U slučaju štampanja na medijima bez podloge, štampač može da koristi opcije za sečenje ili otcepljivanje nalepnice radi lakog preuzimanja i nanošenja nalepnica.
Samostalan rad (štampač radi samostalno bez aktivne mrežne veze)
Štampač može da štampa format ili obrazac nalepnice koji se automatski pokreće (zasnovano na programiranju) bez aktivnog povezivanja sa drugim uređajem (npr. računarom).
  • Na štampačima sa opcionalnim LCD ekranom u boji možete da koristite menije za pristup i štampanje formata ili obrasca nalepnice.
  • Možete da koristite aplikaciju Link-OS, koja se povezuje sa štampačem putem Bluetooth (bežične) opcije.
  • Uređaj za unos podataka koji je povezan na host USB port ili serijski port štampača. Ovaj režim se koristi za uređaje za unos podataka kao što su skeneri, vage za merenje ili Zebra jedinice za prikaz tastature (ZKDU).
Režim deljenog mrežnog štampanja
Štampači konfigurisani sa fabrički instaliranim opcijama Ethernet (LAN) i Wi-Fi (WLAN) interfejsa isporučuju se sa internim serverom za štampanje koji omogućava žično i bežično štampanje.