Raspakivanje i provera štampača
Raspakivanje i provera štampača

Raspakivanje i provera štampača

Kada dobijete štampač, odmah ga raspakujte i proverite da li je oštećen tokom transporta. Takođe proverite da li se u paketu nalaze svi delovi.
Pogledajte stranice sa resursima za podršku sa Zebra štampačem serije ZD620/ZD420 gde ćete pronaći video-snimke o pakovanju i raspakivanju štampača. Odeljak O ovom vodiču sadrži veze do stranica podrške.
 1. Sačuvajte svu ambalažu.
 2. Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
 3. Otvorite štampač i pregledajte odeljak za medije da biste proverili da li ima labavih ili oštećenih komponenti. Pogledajte Otvaranje štampača.
 4. Ako nakon pregleda štampača otkrijete oštećenje pri transportu:
  1. Odmah obavestite transportnu kompaniju i prijavite izveštaj o šteti.
   Kompanija Zebra Technologies Corporation nije odgovorna ni za kakvo oštećenje štampača tokom transporta, pa ne pokriva popravku ove štete u okviru garancije.
  2. Sačuvajte svu ambalažu radi provere od strane transportne kompanije.
  3. Odmah obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.
Pogledajte odeljak Šta je u pakovanju? da biste proverili da li se u paketu nalaze svi standardni delovi.