Potrošni materijal za čišćenje
Potrošni materijal za čišćenje

Potrošni materijal za čišćenje

Za korišćenje sa štampačem preporučuje se sledeći potrošni materijal za čišćenje:
Ovaj i drugi potrošni materijal i sredstva za čišćenje možete nabaviti na veb-lokaciji zebra.com/supplies.
Olovke za čišćenje glave za štampanje
Za redovno čišćenje glave za štampanje.
Izopropil alkohol min. čistoće 99%
Koristite označenu posudu sa alkoholom.
Nikada nemojte ponovo da vlažite materijale za čišćenje koji se koriste za čišćenje štampača. Uvek koristite čist potrošni materijal.
Štapići za čišćenje bez vlakana
Za čišćenje putanje medija, vođica i senzora.
Maramice za čišćenje
Za čišćenje putanje medija i njene unutrašnjosti (na primer, Kimberly-Clark Kimwipes)
Limenka komprimovanog vazduha
NEMOJTE da koristite kompresor za vazduh umesto limenke komprimovanog vazduha. Kompresori za vazduh imaju mikrokontaminante i čestice koje ulaze u sistem za vazduh i oštećuju štampač.
Prilikom čišćenja štampača obavezno pročitajte mere predostrožnosti za svaku proceduru čišćenja da biste izbegli oštećenje proizvoda i opasnost od zadobijanja telesnih povreda.