Čišćenje i zamena valjka
Čišćenje i zamena valjka

Čišćenje i zamena valjka

Valjak za štampanje možete da očistite štapićem za čišćenje bez vlakana i linjanja (kao što je Texpad štapić za čišćenje) ili čistom, vlažnom tkaninom koja ne ostavlja vlakna, a koju ste vrlo blago navlažili medicinskim izopropil alkoholom (čistoće 99%).
 1. Otvorite poklopac (a ako je dozator nalepnica instaliran, i vrata dozatora).
 2. Uklonite medij iz oblasti valjka za štampanje.
 3. Povucite jezičke za oslobađanje bravice ležajeva valjka za štampanje sa desne i leve strane prema prednjoj strani štampača i rotirajte ih nagore.
  1
  Ležajevi valjka za štampanje
 4. Izvadite valjak za štampanje iz donjeg okvira štampača.
  1
  Ležajevi valjka za štampanje
 5. Gurnite zupčanik i dva ležaja sa vratila valjka za štampanje.
 6. Da biste očistili valjak za štampanje, koristite štapić sa vatom pokvašen alkoholom ili tkaninu koja ne ostavlja vlakna, veoma blago nakvašenu medicinskim izopropil alkoholom (čistoće 99%). Čistite od sredine ka spolja. Bacite upotrebljeni štapić sa vatom ili krpu. Ponavljajte ovaj postupak dok ne očistite sve površine valjka. Ako je došlo do nagomilavanja velike količine lepka ili do zaglavljivanja nalepnice, ponovite postupak sa novim štapićem za čišćenje da biste uklonili zaostale zagađivače. Na primer, inicijalnim čišćenjem mogu da se smanje naslage lepka i ulja, ali ih nije moguće potpuno ukloniti.
  Da biste očistili valjak za štampanje bez podloge, koristite SAMO lepljivu stranu komada medija bez podloge kako biste blago podigli čestice sa valjka za štampanje.
 7. Proverite da li se ležajevi i pogonski zupčanik nalaze na vratilu valjka za štampanje.
 8. Poravnajte valjak za štampanje sa zupčanikom ulevo i spustite ga u donji okvir štampača.
 9. Okrenite jezičke za oslobađanje bravice ležaja valjka nadole sa desne i leve strane ka zadnjoj strani štampača i fiksirajte ih.
 10. Pustite da se štampač suši jedan minut pre nego što zatvorite vrata dozatora, poklopac medija ili pre nego što stavite nalepnice.