Čišćenje opcionog sekača
Čišćenje opcionog sekača

Čišćenje opcionog sekača

Očistite samo plastične površine putanje medija, ali ne i unutrašnja sečiva ili mehanizam sekača. Mehanizam sečiva sekača NE zahteva održavanje niti čišćenje. NEMOJTE da čistite sečivo. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje, koji može da se ošteti usled čišćenja.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada ne uklanjajte poklopac (okvir) sekača niti pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti radni vek sekača ili dovesti do zaglavljivanja sekača.
  1. Pomoću čistog štapića sa vatom ili tkanine koja ne ostavlja vlakna blago nakvašene rastvorom izopropil alkohola čistoće 99% obrišite žlebove i plastične površine sa unutrašnje strane ulaznog otvora za medije i izlaznog otvora sa spoljne strane sekača. Očistite unutrašnje površine oivičene narandžastom bojom na prikazanoj slici.
  2. Po potrebi ponovite postupak da biste uklonili sve ostatke lepka ili prljavštine, a zatim sačekajte da se osuši.