Čišćenje putanje medija
Čišćenje putanje medija

Čišćenje putanje medija

Pomoću štapića za čišćenje i/ili tkanine bez vlakana uklonite nečistoću, prašinu ili sasušenu materiju koja se nakupila na držačima, vođicama i površinama na putanji medija.
Vrlo malo navlažite štapić za čišćenje ili krpu 99% rastvorom medicinskog alkohola. Za čišćenje površina koje se teško čiste koristite dodatnu količinu alkohola na štapiću za čišćenje kako biste natopili nečistoće i otpustili lepljivi materijal koji je mogao da se nagomila na površinama u odeljku za medije.
Nemojte da čistite glavu za štampanje, pokretni senzor ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.