Čišćenje putanje medija – donja polovina svih štampača ZD620/ZD420
Čišćenje putanje medija – donja polovina svih štampača ZD620/ZD420

Čišćenje putanje medija – donja polovina svih štampača ZD620/ZD420

Donja polovina svih modela štampača ZD620/ZD420 čisti se na isti način, kao što je opisano u ovom postupku.
Nemojte da čistite glavu za štampanje, senzore ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.
 1. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vođica za medije pomoću štapića blago navlaženih rastvorom izopropil alkohola čistoće 99% i maramicama za čišćenje. Koristite dodatnu količinu alkohola ako je potrebno da natopite nagomilane nečistoće kako biste ih uklonili.
 2. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vođica za medije pomoću štapića.
 3. Obrišite klizni kanal pomičnog senzora (ali ne i senzor). Lagano pomerite senzor po potrebi da biste došli do svih površina.
 4. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač da biste omogućili da se sve očišćene površine dobro osuše.
  1
  Držači rolne medija
  2
  Senzor (ne čistite)
  3
  Vođice za medije
  Koristite čist štapić za svako čišćenje. Bacite sve iskorišćene štapiće za čišćenje.