Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom
Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom

Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom

  1. Izvucite dva kraka za oslobađanje da biste oslobodili transportni mehanizam trake. Pogledajte uputstva o tome kako da pristupite glavi za štampanje.
  2. Obrišite površine (uokvirene narandžastom bojom) koje su ispod kraka aktuatora glave za štampanje i transportnog mehanizma trake.
  3. Otpustite krak aktuatora glave za štampanje, a zatim gurnite traku za transport u krak aktuatora glave štampača.
    1
    Senzor (NE čistite)
    Kraci za oslobađanje će leći na mesto tako da se transportni mehanizam trake ponovo poveže sa gornjim poklopcem i krakom aktuatora glave za štampanje.