Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača sa termalnim prenosom ZD620/ZD420
Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača sa termalnim prenosom ZD620/ZD420

Čišćenje putanje medija – gornja polovina štampača sa termalnim prenosom ZD620/ZD420

Informacije o rastvoru za čišćenje i štapićima sa vatom ili tkanini koje treba koristiti za čišćenje ove putanje potražite u odeljku Čišćenje putanje medija.
  1. Pomoću čistog štapića sa vatom ili tkanine koja ne ostavlja vlakna blago nakvašenih rastvorom izopropil alkohola čistoće 99% obrišite površinu (uokvirenu narandžastom bojom na slici u nastavku) blizu glave za štampanje na prednjoj strani nosača trake štampača.