Čišćenje glave za štampanje – štampač za termalni prenos ZD620/ZD420
Čišćenje glave za štampanje – štampač za termalni prenos ZD620/ZD420

Čišćenje glave za štampanje – štampač za termalni prenos ZD620/ZD420

Kompanija Zebra preporučuje da očistite glavu za štampanje prilikom umetanja nove rolne medija.
  1. Ako je traka za prenos instalirana, uklonite je pre nego što nastavite.
  2. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Čistite od sredine prema spolja. Na taj način će se lepljivi materijal sa ivica medija preneti na oblast van putanje medija.
  3. Sačekajte jedan minut da se komponente osuše pre nego što zatvorite štampač ili ubacite traku.