Čišćenje senzora
Čišćenje senzora

Čišćenje senzora

Prašina može da se nakupi na senzorima za medije, zbog čega se moraju periodično čistiti.
Nemojte koristiti kompresor za vazduh za uklanjanje prašine. Delovanje kompresora za vazduh ima tendenciju da dodaje vlagu, sitnu prljavštinu i mazivo, koji mogu da zaprljaju štampač.