Čišćenje senzora – donja polovina štampača ZD620/ZD420
Čišćenje senzora – donja polovina štampača ZD620/ZD420

Čišćenje senzora – donja polovina štampača ZD620/ZD420

Donja polovina svih modela štampača ZD620/ZD420 čisti se na isti način. Koristite ovaj postupak za čišćenje prozora senzora.
  1. Očistite prozor pokretnog senzora tako što ćete blago obrisati prašinu ili koristite limenku komprimovanog vazduha. Po potrebi koristite suvi štapić sa vatom da biste uklonili prašinu.
  2. Ako preostane lepka ili drugih kontaminirajućih materija, rastvorite ih pomoću štapića sa vatom natopljenog izopropil alkoholom čistoće 99%. Odbacite upotrebljene štapiće sa vatom.
  3. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
  4. Ponavljajte sledeće korake po potrebi dok svi ostaci i brazde ne budu uklonjeni sa senzora.
    1
    Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/prorez)