Čišćenje senzora – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420
Čišćenje senzora – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420

Čišćenje senzora – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420

  1. Očistite skup senzora gornje mreže (proreza) ispod glave za štampanje pomoću limenke komprimovanog vazduha. Ako je potrebno, koristite štapić sa vatom natopljen izopropil alkoholom čistoće 99% da biste rastvorili lepljivi materijal ili drugu prljavštinu koja nije prašina.
  2. Odbacite upotrebljeni štapić sa vatom.
  3. Pomoću čistog, suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji mogu da ostanu nakon prvog čišćenja.