Zamena glave za štampanje
Zamena glave za štampanje

Zamena glave za štampanje

Pregledajte ove korake za uklanjanje i instalaciju glave za štampanje pre nego što počnete sa zamenom glave za štampanje.
Pripremite radnu površinu tako što ćete je zaštititi od elektrostatičkog pražnjenja. Radna površina mora da bude zaštićena od statičkog elektriciteta i da obuhvata ispravno uzemljenu provodničku podlogu na kojoj ćete držati štampač, a vi treba da stavite provodničku traku oko ručnog zgloba.
Isključite štampač iz izvora napajanja i sačekajte da se štampač ohladi kako biste sprečili povrede ili oštećenje strujnog kola štampača.