Zamenite glavu za štampanje – modeli štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom
Zamenite glavu za štampanje – modeli štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom

Zamenite glavu za štampanje – modeli štampača ZD420 sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom

 1. Da biste uklonili glavu za štampanje, pratite ove korake:
  1. Isključite napajanje štampača, a zatim otvorite štampač.
  2. Izvucite dva kraka za oslobađanje da biste oslobodili transportni mehanizam trake. Pogledajte Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom.
  3. Okrećite krak aktuatora glave za štampanje nagore dok ne dodirne gornji poklopac štampača. Držite krak aktuatora glave za štampanje u ovom položaju da biste mogli da pristupite glavi za štampanje. Gurnite bravicu za oslobađanje glave za štampanje prema glavi za štampanje (prikazana je u roze boji radi vidljivosti na sledećoj slici).
   Desna glava za štampanje se otpušta nadole i dalje od kraka aktuatora glave za štampanje.
  4. Izvucite labavu desnu stranu glave za štampanje iz štampača. Povucite je malo nadesno da biste oslobodili levu stranu glave za štampanje. Povucite glavu za štampanje nadole i oslobodite je kraka aktuatora glave za štampanje da biste mogli da pristupite povezanim kablovima.
  5. Nežno, ali čvrsto povucite dva zajednička konektora kablova sa glave za štampanje.
   1
   Konektori
   2
   Sklop glave za štampanje
 2. Pratite ove korake da biste zamenili glavu za štampanje:
  1. Gurnite desni konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje. Konektor je projektovan tako da može da se umetne samo na jedan način.
  2. Gurnite levi konektor kabla glave za štampanje u glavu za štampanje.
  3. Umetnite centralni jezičak na sklopu glave za štampanje u centralni otvor na kraku aktuatora glave za štampanje.
   1
   Jezičak
   2
   Otvor
  4. Umetnite levi bočni jezičak sklopa glave za štampanje u uvučeni otvor sa leve strane kraka aktuatora glave za štampanje.
   1
   Jezičak
   2
   Otvor – obe strane
  5. Gurnite desnu stranu glave za štampanje u štampač dok bravica ne zaključa desnu stranu glave za štampanje.
   1
   Vođica otvora
  6. Uverite se da glava za štampanje slobodno ulazi u štampač kada se primeni pritisak (pogledajte strelicu) i da ostaje zaključana kada se otpusti pritisak.
  7. Očistite glavu za štampanje pomoću nove olovke za čišćenje da biste obrisali telesne masnoće (otiske prstiju) i nečistoće sa glave za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
  8. Ponovo umetnite medij. Uključite napajanje štampača i odštampajte izveštaj o statusu da biste se uverili da štampač radi ispravno. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.