Zamena glave za štampanje – modeli štampača sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom ZD620 i ZD420
Zamena glave za štampanje – modeli štampača sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom ZD620 i ZD420

Zamena glave za štampanje – modeli štampača sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom ZD620 i ZD420

 1. Pratite ove korake da biste uklonili glavu za štampanje:
  1. Isključite napajanje štampača, a zatim otvorite štampač.
   1
   Glava za štampanje
  2. Gurnite bravicu za oslobađanje glave za štampanje prema glavi za štampanje (na sledećoj slici je prikazana u zelenoj boji radi vidljivosti).
   Desna glava za štampanje se otpušta nadole i dalje od kraka aktuatora glave za štampanje.
  3. Izvucite labavu desnu stranu glave za štampanje iz štampača. Povucite je malo nadesno da biste oslobodili levu stranu glave za štampanje. Povucite glavu za štampanje nadole i oslobodite je nosača trake da biste mogli da pristupite povezanim kablovima.
  4. Nežno, ali čvrsto povucite dva zajednička konektora kablova sa glave za štampanje.
   1
   Konektori
   2
   Sklop glave za štampanje
 2. Pratite ove korake da biste zamenili glavu za štampanje:
  1. Gurnite desni konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje.
   Konektor je projektovan tako da može da se umetne samo na jedan način.
  2. Gurnite levi konektor kabla glave za štampanje u glavu za štampanje.
  3. Umetnite centralni jezičak na sklopu glave za štampanje u centralni otvor na kraku aktuatora glave za štampanje.
  4. Umetnite levi bočni jezičak sklopa glave za štampanje u uvučeni otvor sa leve strane kraka aktuatora glave za štampanje.
   1
   Otvor
   2
   Jezičak
  5. Gurnite desnu stranu glave za štampanje u štampač dok bravica ne zaključa desnu stranu glave za štampanje.
  6. Uverite se da se glava za štampanje slobodno kreće gore-dole kada se primeni pritisak i da ostaje zaključana kada se otpusti.
  7. Očistite glavu za štampanje. Upotrebite novu olovku za brisanje da biste obrisali telesne masnoće (otiske prstiju) i nečistoće sa glave za štampanje. Čistite od sredine glave za štampanje kao spoljnim stranama da biste izbegli oštećenja. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
  8. Ponovo umetnite medij. Priključite kabl za napajanje, uključite napajanje štampača i odštampajte izveštaj o statusu da biste se uverili da štampač radi ispravno. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.