Ažuriranje firmvera štampača
Ažuriranje firmvera štampača

Ažuriranje firmvera štampača

Kompanija Zebra preporučuje da periodično ažurirate štampač najnovijim firmverom da biste dobili nove funkcije, poboljšanja i nadogradnje štampača za rukovanje medijima i komunikaciju.
Preuzmite firmver putem veze do odgovarajuće stranice za podršku za štampač, navedene u odeljku O ovom vodiču.
Koristite Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) (ZSU) za učitavanje novog firmvera.
 1. Otvorite Zebra Setup Utilities.
 2. Izaberite štampač.
 3. Kliknite na
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
  Otvoriće se prozor „Tools“ (Alatke).
 4. Kliknite na karticu
  Action
  (Radnja).
 5. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Ubacivanje medija.
 6. Kliknite na
  Send file
  (Pošalji datoteku).
  Donja polovina prozora prikazuje naziv datoteke i putanju.
 7. Kliknite na
  Browse (...)
  (Pretraži (...)), a zatim izaberite najnoviju datoteku firmvera koju ste preuzeli sa veb-lokacije kompanije Zebra.
 8. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.
  Ako se verzija firmvera prenete datoteke razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Štampač će se ponovo pokrenuti, a svi indikatori će treperiti. Kada se ažuriranje firmvera završi, indikator STATUS počinje neprekidno da svetli zeleno tokom provere i instaliranja firmvera. Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji štampača.
Ažuriranje firmvera je završeno.