Utvrđivanje tipova termalnih medija
Utvrđivanje tipova termalnih medija

Utvrđivanje tipova termalnih medija

Mediji za termalni prenos zahtevaju traku za štampanje, a direktni termalni mediji je ne zahtevaju. Da biste utvrdili da li se traka mora koristiti sa određenim medijem, obavite test grebanja medija.
Da biste izvršili test grebanja medija, noktom ili poklopcem olovke zagrebite površinu medija za štampanje. Čvrsto i brzo pritisnite dok prevlačite preko površine medija.
Direktni termalni mediji su hemijski tretirani da štampaju (izlažu se) kada se zagrevaju. Ovaj način testiranja koristi toplotu trenja kao način za određivanje medija.
Da li se na mediju pojavila crna oznaka?
Ako se crna oznaka...
Onda je režim štampanja medija...
pojavi...
Direktni termalni. Štampač podržava ovaj medij. Traka nije potrebna.
ne pojavi...
Termalni prenos. Potrebna je traka. Traka je potrebna.