Podešavanje širine štampanja
Podešavanje širine štampanja

Podešavanje širine štampanja

Širinu štampanja morate da podesite pre prvog korišćenja štampača. Morate da je podesite i kada u štampač ubacujete medij koji je drugačije širine od medija koji ste stavili za prethodnu seriju štampanja.
Za podešavanje širine štampanja možete da koristite:
  • Windows upravljački program za štampač.
  • softversku aplikaciju kao što je ZebraDesigner.
  • ZPL komandu za programiranje Print Width (Širina štampanja) (
    ^PW
    ). (Detalje potražite u ZPL vodiču za programiranje.)