Identifikovanje fontova u štampaču
Identifikovanje fontova u štampaču

Identifikovanje fontova u štampaču

Fontovi se mogu učitati na razne lokacije za skladištenje na štampaču. Fontove i memoriju dele programski jezici na štampaču.
ZPL jezik za programiranje može da prepozna EPL i ZPL fontove. Dok EPL jezik za programiranje može da prepozna samo EPL fontove. Više informacija o fontovima i memoriji štampača potražite u odgovarajućim vodičima za programera.
Specifično za ZPL fontove:
Da biste upravljali fontovima i preuzeli ih za ZPL operaciju štampanja
Koristite Zebra Setup Utilities ili ZebraNet Bridge Utilities.
Da biste prikazali sve fontove učitane u štampač
Pošaljite štampaču ZPL komandu
^WD
(detalje potražite u ZPL vodiču za programere).
U sistemu ZPL:
 • Rasterski fontovi u različitim oblastima memorije štampača identifikuju se oznakom tipa datoteke
  .FNT
  .
 • Skalabilni fontovi se identifikuju pomoću oznaka tipa datoteke .
  .TTF
  ,
  .TTE
  ili
  .OTF
  . (EPL ne podržava ove fontove.)