Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica
Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Za svaki od jezika za programiranje štampača, ZPL i EPL, štampač podržava dva skupa jezika, regiona i skupova znakova za trajne fontove učitane u štampač.
Štampač podržava lokalizaciju pomoću uobičajenih kodnih stranica sa međunarodnom mapom znakova.
Informacije o podršci za ZPL kodnu stranicu, uključujući Unicode, potražite za komandu
^CI
u ZPL vodiču za programiranje.