Slanje datoteka na štampač
Slanje datoteka na štampač

Slanje datoteka na štampač

Šaljite grafiku, fontove i datoteke za programiranje na štampač iz operativnog sistema Microsoft Windows pomoću softvera Link-OS Profile Manager, Zebra Setup Utilities (i upravljački program), ZebraNet Bridge ili Zebra ZDownloader koji su dostupni na veb-lokaciji kompanije Zebra: zebra.com/software.