Prekidač za kontrolu zatamnjenosti
Prekidač za kontrolu zatamnjenosti

Prekidač za kontrolu zatamnjenosti

Ovaj prekidač vam omogućava da izmenite postavku zatamnjenosti tako da se uklapa u normalne sitnije varijacije koje postoje širom medija i štampača. Ovaj kontrolni prekidač smanjuje potrebu za menjanjem postavki programa štampača ili postavki upravljačkog programa sa menjanjem potrošnog materijala za štampanje.
1
Prekidač za kontrolu zatamnjenosti
Prekidač kontrole ima tri postavke:
Položaj
Postavka
Efekat
Levo
Niska (podrazumevano)
Nema efekta. Ne menja stvarnu postavku zatamnjenosti koja je podešena putem postavke programiranja ili upravljačkog programa.
Sredina
Srednja
Povećava ZPL zatamnjenost za tri nivoa. Ako je štampač podešen na podrazumevani nivo zatamnjenosti 20, stvarna zatamnjenost koja će se primeniti pri štampanju biće 23.
Desno
Visoka
Povećava ZPL zatamnjenost za šest nivoa. Dodaje tri nivoa zatamnjenosti na podešeni nivo zatamnjenosti.
Podešavanje zatamnjenosti na previsoku ili prenisku vrednost može da umanji čitljivost bar-koda.