EPL linijski režim (samo za direktne termalne štampače)
EPL linijski režim (samo za direktne termalne štampače)

EPL linijski režim (samo za direktne termalne štampače)

Vaš direktni termalni štampač podržava štampanje u linijskom režimu. Štampanje u EPL linijskom režimu dizajnirano je tako da bude kompatibilno sa komandama programskog jezika EPL1 koji se koristi na ranim modelima štampača LP2022 i LP2042. Zebra direktni termalni štampači iz serije 2800 takođe imaju podršku za jezik štampača u linijskom režimu. Stoni Link-OS 4 štampači nastavljaju podršku za linijski režim.
Štampanje u linijskom režimu idealno je za označavanje u osnovnoj maloprodaji (koje se naziva i prodajno mesto ili POS), transportu, inventarisanju, kontroli radnog procesa i opštoj nameni. EPL štampači sa linijskim režimom su svestrani štampači koji mogu da štampaju na širokom asortimanu medija i bar-kodova.
Štampanje u linijskom režimu štampa samo pojedinačne linije visine najvećeg elementa koji je prisutan u redu teksta i podataka – bar-kod, tekst, logotip ili jednostavne vertikalne linije. Linijski režim ima mnogo ograničenja zbog jednog reda štampe: nema postavljanja finih elemenata, nema preklapajućih elemenata i nema horizontalnih (merdevina) bar-kodova.
 • Da biste aktivirali štampanje u linijskom režimu, pošaljite štampaču EPL komandu
  OEPL1
  . Detalje potražite u Vodiču za EPL programere (režim stranice) ili Vodiču za programere EPL linijskog režima.
 • Izađite iz štampanja u linijskom režimu tako što ćete štampaču poslati komandu za linijski režim
  escOEPL2
  . Detalje potražite u Vodiču za programiranje EPL linijskog režima.
 • Kada je linijski režim aktivan, ZPL i EPL (EPL2) programiranje u režimu stranice obrađuje se kao programiranje i podaci u linijskom režimu.
 • Kada je aktivan podrazumevani režim stranice ZPL i EPL (EPL2), programiranje u linijskom režimu biće obrađeno kao ZPL i/ili EPL programiranje i podaci.
 • Proverite režime programiranja štampača tako što ćete odštampati konfiguraciju štampača.