Korišćenje opcija bez podloge
Korišćenje opcija bez podloge

Korišćenje opcija bez podloge

Opcije za otcepljivanje medija bez podloge i sekača rade uglavnom isto kao standardni štampači medija. Te opcije sadrže dodatni senzor koji prepoznaje kada je odštampana i izdata nalepnica uzeta sa štampača.
Štampači za štampanje bez podloge zahtevaju posebne postupke čišćenja kako bi se povećale površine valjka (pogonskog) za štampanje i posebnih nelepljivih površina u štampaču i oblastima putanje medija.
Opcija za štampanje bez podloge omogućava štampanje formata/obrasca sa više nalepnica koji se zaustavlja između svake nalepnice. Uklanjanje izdate (odlepljene) nalepnice aktivira štampač da odštampa i izda sledeću nalepnicu dok sve nalepnice ne budu odštampane.
Da biste koristili režim izdavanja, podesite stavku MEDIA HANDLING (Rukovanje medijima) na vrednost PEEL-OFF (Odlepljivanje) u upravljačkom programu štampača ili pomoću Configure Printer Settings (Čarobnjak za konfiguraciju postavki štampača) koristeći Zebra Setup Utilities.
Druga mogućnost je da pošaljete odgovarajuće ZPL komande za programiranje na štampač. Kada programirate pomoću sistema ZPL, komandne sekvence prikazane u nastavku možete da koristite da biste konfigurisali štampač tako da koristi opciju dozatora:
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
Da biste preuzeli ZPL vodič za programiranje, posetite jednu od veza do informacija o proizvodu, navedenih u odeljku O ovom vodiču.