Štampanje bez podloge
Štampanje bez podloge

Štampanje bez podloge

Medij bez podloge umeće se na isti način kao modeli sa standardnim okvirom za otcepljivanje ili opšte, fabrički instalirane opcije sekača.
Informacije o umetanju medija potražite u odeljku Ubacivanje medija.
  • Pre nego što ponovo umetnete medij:
    • Očistite glavu za štampanje i pregledajte da na putanji medija i valjku za štampanje nema nagomilanog lepka ili nečistoća. (Pogledajte odeljak Čišćenje glave za štampanje i odeljak Čišćenje putanje medija.)
    • Uklonite čestice pomoću lepljive strane medija bez podloge.
    • Lagano dodirnite putanju medija i valjak za štampanje nalepnicom da biste podigli čestice sa izložene površine valjka za štampanje i sa površina putanje medija. Pogledajte Čišćenje i zamena valjka.
  • Izvadite novi medij iz zaštitnog pakovanja TEK kada budete spremni da ga stavite u štampač. Ako se nova rolna medija bez podloge otvori mnogo vremena pre umetanja ili se postavi na bočnu stranu, mogu da se nakupe nečistoće i zalepi se za površine.
Valjak za štampanje može da nakupi lepak na spoljnim ivicama valjka. Nakon korišćenja velikog broja rolni medija, ovi prstenovi lepka mogu usled upotrebe štampača da se pomere. Ovi grumenovi čestica mogu zatim da se prenesu na druge površine. Očistite valjak po potrebi. (Pogledajte Čišćenje i zamena valjka.)