Zebra jedinica za prikaz tastature (ZKDU) – dodatna oprema štampača
Zebra jedinica za prikaz tastature (ZKDU) – dodatna oprema štampača

Zebra jedinica za prikaz tastature (ZKDU) – dodatna oprema štampača

ZKDU (Zebra jedinica za prikaz tastature) predstavlja malu jedinicu terminala koja se povezuje sa štampačem kako bi omogućila jednostavan pristup EPL ili ZPL obrascima nalepnica koji su sačuvani u štampaču.
Prikazuje Zebra ZKDU
ZKDU se koristi za sledeće funkcije:
  • Navođenje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
  • Preuzimanje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
  • Unos promenljivih podataka
  • Štampanje nalepnica
  • Prebacivanje između EPL i ZPL na dvojnu podršku za format jezika štampača / tipove obrazaca. Oni mogu da se čuvaju i štampaju na novijim modelima Zebra štampača za nalepnice.
ZKDU je isključivo terminal. Ne čuva podatke niti omogućava menjanje parametara štampača i štampanja.