Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno
Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampač podržava eksterno montiranu rolnu medija (slično podršci za preklopne medije). Štampač zahteva rolnu medija u kombinaciji sa postoljem da bi imao nisku (početnu) inerciju za izvlačenje medija sa rolne.
Uzmite u obzir ove napomene za korišćenje eksterno montiranih medija u rolni:
  • Idealno bi bilo da medij ulazi u štampač direktno sa zadnje strane kroz otvor za preklopne medije sa zadnje strane štampača. (Pratite uputstva u odeljku Štampanje na preklopnim medijima da biste umetnuli eksterno montirani medij u štampač.)
  • Mediji bi trebalo da se kreću glatko i slobodno. Ne bi trebalo da proklizavaju, preskaču, podrhtavaju, spajaju se i pomeraju itd. kada su postavljeni na postolje za medije.
  • Kretanje medija ne sme da bude ometeno zbog kontakta medija sa površinom štampača ili nekom drugom površinom.
  • Štampač treba postaviti tako da ne može da klizi niti se podigne sa radne površine u toku štampanja.