Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom
Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Postupci korišćenja štampača neznatno se menjaju kada se koristi baterija. Priključci za napajanje i scenariji gubitka napajanja zahtevaju razlike u radu. Baterija je dizajnirana tako da se maksimalno produži njen radni vek, održava kvalitet štampe i omogući jednostavno rukovanje.
  • Povezivanjem spoljnog izvora napajanja štampača sa baterijom aktivira se baterija. Baterija utvrđuje da li je punjenje potrebno.
  • Baterija neće početi da se puni sve dok nivo napunjenosti baterije ne bude ispod 90%. Time se produžava trajanje baterije.
  • Kada punjenje započne, baterija će se napuniti do 100% kapaciteta, a zatim će preći u režim mirovanja.
  • Štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač. Baterija se ne puni tokom štampanja ili pomeranja medija.
  • Baterija koristi veoma malu količinu energije tokom režima mirovanja da bi se maksimalno povećao raspoloživi nivo napunjenosti baterije.
  • Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je oko dva sata.