Režim baterije
Režim baterije

Režim baterije

Štampač se napaja samo iz baterije.
 1. Pritisnite dugme
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom) da biste aktivirali bateriju i proverili da li je napunjena. Nakon 60 sekundi, baterija će preći u stanje mirovanja ako štampač još uvek nije uključen.
  1
  Indikatori statusa i napunjenosti baterije
  2
  Postolje za napajanje baterijom
  3
  Interfejs za napajanje
  4
  Ulaz za napajanje
  5
  Dugme
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom)
 2. Uključite napajanje štampača.
 3. Koristite štampač na uobičajeni način.
 4. Proverite status napunjenosti baterije u svakom trenutku tako što ćete pritisnuti dugme
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom).
 5. Zamenite ili napunite bateriju kada poslednji indikator nivoa napunjenosti baterije treperi.
  Štampanje može da se prekine ako se baterija isprazni i štampač se isključi.