Komande za programiranje kertridža sa trakom
Komande za programiranje kertridža sa trakom

Komande za programiranje kertridža sa trakom

Štampač sa kertridžom sa trakom ZD420 pruža nekoliko Set Get Do (SGD) komandi za programiranje koje podržavaju korišćenje kertridža sa trakom. Dodatne informacije o SGD komandama i, konkretnije, SGD komandama za kertridž sa trakom potražite u ZPL vodiču za programera.
Slede primeri SGD komandi kertridža sa trakom.
! U1 getvar "device.feature.ribbon_cartridge" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.part_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.authenticated" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length_remaining" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.serial_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.width" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.type" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.inserted"
ribbon.ribbon_low.warning : 50 , Choices: off,5,10,15,25,50,75,100 ! U1 getvar "ribbon" ! U1 getvar "ribbon.ribbon_low.warning" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "75" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "off"
Zebra Setup Utilities možete da koristite za slanje komandi i prijem statusa sa štampača pomoću funkcije Open Communication With Printer (Uspostavi komunikaciju sa štampačem).
ZPL vodič za programiranje možete da preuzmete sa jedne od stranica sa informacijama o štampaču, koje su navedene u odeljku O ovom vodiču.