Štampanje na preklopnim medijima
Štampanje na preklopnim medijima

Štampanje na preklopnim medijima

Koristite ovaj postupak za štampanje na preklopnim medijima.
Štampanje na preklopnim medijima zahteva da prilagodite položaj zaustavljanja vođica za medije.
 1. Otvorite gornji poklopac.
  Ova slika prikazuje putanju preklopnog medija.
 2. Podesite položaj zaustavljanja vođice za medije pomoću klizača za zaključavanje (sive boje).
  1. Upotrebite deo preklopnog medija da biste podesili položaj za zaustavljanje.
  2. Gurnite sivi klizač za zaključavanje na držaču rolne sa leve strane prema zadnjem delu štampača da biste zaključali držač rolne u tom položaju.
  3. Povucite ga unapred da biste otpustili bravu.
 3. Umetnite medij kroz otvor na zadnjoj strani štampača i postavite medij između vođice za medije i držača rolne.
 4. Zatvorite gornji poklopac.
Možda će biti potrebno da dodatno podesite položaj zaustavljanja vođica za medije nakon štampanja ili pritiska na dugme
FEED
(Uvlačenje) za pomeranje nekoliko nalepnica unapred:
 • ako medij ne pronalazi centar (pomera se ka stranama), ili
 • ako su strane medija (podloge, oznake, papira itd.) pohabane ili oštećene pri izlasku iz štampača
Ako dodatno podešavanje ne reši problem, usmerite medij preko dve iglice koje drže rolnu na vođici za medije.
Dodatnu podršku za tanke medije možete da obezbedite i ako prazno jezgro rolne (iste širine kao i gomila preklopnog medija) postavite između držača rolne.