Korišćenje opcionog dozatora nalepnica
Korišćenje opcionog dozatora nalepnica

Korišćenje opcionog dozatora nalepnica

Opcioni dozator nalepnica vam omogućava da odštampate nalepnicu i automatski uklonite poleđinu (podloga/mreža). Kada štampate više nalepnica, uklanjanje izdate (odlepljene) nalepnice aktivira štampač da odštampa i izda sledeću nalepnicu.
Da biste koristili režim izdavanja nalepnica, podesite stavku štampača Media handling (Rukovanje medijima) na vrednost Peel-Off (Odlepljivanje) u upravljačkom programu štampača ili pomoću Configure Printer Settings (Čarobnjak za konfiguraciju postavki štampača) koristeći Zebra Setup Utilities.
Druga mogućnost je da pošaljete ZPL komande za programiranje na štampač. Kada programirate pomoću sistema ZPL, komandne sekvence prikazane u nastavku možete da koristite da biste konfigurisali štampač tako da koristi opciju dozatora:
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
 1. Ubacite nalepnice u štampač. Zatvorite štampač i pritiskajte dugme
  FEED
  (Uvlačenje) dok najmanje 100 milimetara ili 4 inča izloženih nalepnica ne izađe iz štampača. Nalepnice možete da ostavite na podlozi.
 2. Podignite podlogu preko gornje strane štampača. Povucite zlatnu rezu na sredini vrata dozatora dalje od štampača da bi se vrata otvorila.
 3. Umetnite podlogu nalepnica između vrata dozatora i kućišta štampača.
 4. Zatvorite vrata dozatora dok čvrsto povlačite kraj podloge nalepnica.
 5. Pritisnite i otpustite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) jednom ili više puta dok se ne pojavi nalepnica za uklanjanje.
 6. Tokom zadatka štampanja, štampač će odlepiti pozadinu i izdati jednu nalepnicu. Uzmite nalepnicu iz štampača da biste omogućili da štampač odštampa sledeću nalepnicu.
  Ako niste aktivirali senzor uzetih nalepnica radi otkrivanja uklanjanja izdate (odlepljene) nalepnice sa softverskim komandama, odštampane nalepnice će se naslagati i mogu da blokiraju mehanizam.