Meniji za konfigurisanje štampača
Meniji za konfigurisanje štampača

Meniji za konfigurisanje štampača

U ovom odeljku su navedene postavke štampača koje mogu da se menjaju, kao i načini za njihovo menjanje.