Menjanje postavki štampača
Menjanje postavki štampača

Menjanje postavki štampača

Postavke štampača možete da promenite na jedan ili više načina opisanih ovde. Neke postavke mogu da se menjaju samo putem podskupa ovih metoda. Odgovarajuće metode dostupne za menjanje svake postavke navedene su u različitim tabelama menija u ovom vodiču.
  • Koristeći korisničke menije štampača – Settings (Postavke), Tools (Alatke), Network (Mreža), Battery (Baterija), Language (Jezik), Sensors (Senzori), Ports (Portovi) i Bluetooth)
  • Izdavanje ZPL i Set/Get/Do (SGD) komandi – koje su opisane u Zebra ZPL vodiču za programiranje ili
  • Putem veb-stranica štampača – ako je štampač aktivan na mreži putem žične ili bežične veze.
Da biste preuzeli Zebra ZPL vodič za programiranje, idite na stanicu podrške odgovarajućeg proizvoda za vaš štampač navedenu u odeljku O ovom vodiču.
Gorepomenute stranice podrške sadrže i vezu do Priručnika za korisnika Zebra žičnog i bežičnog servera za štampanje, u kojem je objašnjeno kako da podesite štampač na mreži.