Meni Battery (Baterija)
Meni Battery (Baterija)

Meni Battery (Baterija)

Ova tabela opisuje stavke menija Battery (Baterija).
Stavke menija Battery (Baterija)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
BATTERY STATUS (Status baterije)
Prikazuje status podsistema baterije štampača.
Ova stavka menija se ukida jer konačni dizajn baterije ne obuhvata komunikaciju sa baterijom niti ovu stavku menija.
Prihvatljiva vrednost: BATTERY NOT PRESENT (Baterija nije prisutna)