Korisnički meniji
Korisnički meniji

Korisnički meniji

Dizajn menija na štampaču zasnovan je na zadacima kako biste lakše menjali postavke štampača po potrebi. Kliknite na bilo koju stavku menija da biste otišli na njen opis u tabeli.
Informacije o kretanju kroz ove menije potražite u odeljku Kretanje kroz prikaze menija na ekranu.
* Označava prečicu do sledećeg menija.
** Prikazuje se u nekoliko korisničkih menija radi veće praktičnosti.