Funkcija Zebra Print Touch za povezivanje putem tehnologije Near-Field Communication (NFC)
Funkcija Zebra Print Touch za povezivanje putem tehnologije Near-Field Communication (NFC)

Funkcija Zebra Print Touch za povezivanje putem tehnologije Near-Field Communication (NFC)

Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite Android uređaj sa tehnologijom Near Field Communication (NFC), kao što je pametni telefon ili tablet, uz logotip Print Touch na štampaču da biste uređaj uparili sa štampačem.
Funkcija Zebra Print Touch dostupna je na modelima Zebra štampača sa fabrički instaliranim mogućnostima umrežavanja (Wi-Fi, žični Ethernet, Bluetooth i Bluetooth Low Power). Funkcija Print Touch vam omogućava da koristite mobilni uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.
Na ovoj slici prikazana je lokacija za Print Touch (pasivni NFC) na štampaču.
Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne konfigurišete potrebne NFC postavke na uređaju. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.
Podaci kodirani u oznaku obuhvataju:
  • URL za Zebra veb stranicu za brzu pomoć
  • jedinstvenu MAC adresu štampača za Bluetooth Low Energy
  • MAC adresu klasične Bluetooth veze štampača (ako je dostupna)
  • MAC adresu štampača Wi-Fi (WLAN) veze (ako je dostupna)
  • MAC adresu Ethernet (LAN) veze (ako je dostupna)
  • SKU štampača (npr. ZD42022-D01W01EZ)
  • jedinstveni serijski broj štampača
NFC oznaka se može koristiti za:
  • uparivanje sa kompatibilnim mobilnim uređajem putem Bluetooth veze.
  • pokretanje aplikacije.
  • pokretanje mobilnog pregledača i otvaranje veb stranice.