Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom
Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom

Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom

 1. Otvorite poklopac štampača (A).
 2. Izvucite oba kraka za oslobađanje (crni delovi koji su obeleženi zelenom bojom na ovoj slici) (B).
  1
  Krak aktuatora glave za štampanje
  2
  Zadnja strana glave za štampanje
  Transportni mehanizam trake se spušta (C).
 3. Podignite krak aktuatora glave za štampanje (1) nagore (D) da biste pristupili glavi za štampanje (2).
  1
  Reflektor senzora trake
  2
  Interfejs za verifikaciju i status kertridža sa trakom
  3
  Senzor trake
  4
  Glava za štampanje