Unutrašnjost štampača sa rolnom trake dvostrukog kapaciteta ZD620
Unutrašnjost štampača sa rolnom trake dvostrukog kapaciteta ZD620

Unutrašnjost štampača sa rolnom trake dvostrukog kapaciteta ZD620

1
Kertridž sa trakom
2
Senzor podignute glave (unutra)
3
Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/prorez)
4
Valjak (pogonski) za štampanje
5
Podešavanje graničnika vođice za medije
6
Vođice za medije
7
Držači rolne
8
Skup senzora gornje mreže (proreza) (druga strana)
9
Glava za štampanje

Kućište trake dvostrukog kapaciteta – Držači rolne trake

1
Prihvatne osovine za traku
2
Dovodne osovine (pune rolne trake)

Prihvatnik za medije – samo modeli štampača ZD620

Na ovoj slici je uklonjen prozor štampača kako bi se prikazao prihvatnik (ploča) za medije. Prihvatnik za medije je prebojen kako biste ga lakše uočili. Iste je boje kao tamnosivi delovi pored njega.
1
Prihvatnik za medije (samo za ZD620)