Opcije napajanja štampača
Opcije napajanja štampača

Opcije napajanja štampača

Štampači iz serije ZD nude opcije dodatnog napajanja koje je moguće instalirati na terenu, a to su pričvršćeno postolje za napajanje i postolje za napajanje baterijom. Te opcije se jednostavno postavljaju pomoću zavrtanja i zamenjuju izvor napajanja koji ste dobili uz štampač.