Pričvršćeno postolje za bateriju i baterija
Pričvršćeno postolje za bateriju i baterija

Pričvršćeno postolje za bateriju i baterija

1
Indikatori statusa i napunjenosti baterije
2
Postolje za napajanje baterijom
3
Interfejs za napajanje
4
Ulaz za napajanje
5
Dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom)
Na sledećoj slici prikazan je štampač sa baterijom spremnom za postavljanje (A) i štampač sa postavljenom baterijom (B).
1
Bravica za bateriju