Nakon povezivanja štampača
Nakon povezivanja štampača

Nakon povezivanja štampača

Nakon uspostavljanja osnovne veza sa štampačem, testirajte komunikaciju sa štampačem, a zatim instalirajte druge aplikacije, upravljačke programe ili uslužne programe povezane sa štampačem.
Provera rada štampača predstavlja relativno jednostavan proces:
 • Za operativne sisteme Windows, koristite Zebra Setup Utilities ili funkciju
  Printers and Faxes
  (Štampači i faksovi) u meniju
  Control Panel
  (Kontrolna tabla) operativnog sistema Windows da biste pristupili i odštampali probnu nalepnicu.
 • Za operativne sisteme koji nisu Windows, ASCII tekstualnu datoteku možete da pošaljete štampač pomoću jedne komande (
  ~WC
  ) da biste odštampali izveštaj o statusu konfiguracije.