Testiranje štampanja koristeći Zebra Setup Utilities
Testiranje štampanja koristeći Zebra Setup Utilities

Testiranje štampanja koristeći Zebra Setup Utilities

 1. Otvorite Zebra Setup Utilities.
 2. Kliknite na ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač.
 3. Kliknite na
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
 4. Otvorite karticu „Print“ (Štampanje), kliknite na
  Print configuration label
  (Štampanje nalepnice konfiguracije), zatim kliknite na
  Send
  (Pošalji).
Štampač bi trebalo da odštampa izveštaj o konfiguraciji.