Testiranje štampanja pomoću menija Printers and Faxes (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows
Testiranje štampanja pomoću menija Printers and Faxes (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows

Testiranje štampanja pomoću menija Printers and Faxes (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows

 1. Kliknite na dugme menija
  Start
  u operativnom sistemu Windows ili
  Control Panel
  (Kontrolna tabla) da biste pristupili meniju „Printers and Faxes“ (Štampači i faksovi), zatim otvorite meni.
 2. Izaberite ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač, a zatim kliknite desnim tasterom miša da biste pristupili meniju
  Properties
  (Svojstva) štampača.
 3. Na kartici „General“ (Opšte) za štampač, kliknite na dugme
  Print Test Page
  (Odštampaj probnu stranicu).
Štampač će odštampati Windows stranicu za testiranje.