Povezivanje štampača sa operativnim sistemom Windows 10
Povezivanje štampača sa operativnim sistemom Windows 10

Povezivanje štampača sa operativnim sistemom Windows 10

Pre nego što na centralni uređaj dodate (ili, uparite) uređaj na kom je omogućena Bluetooth veza, postarajte se da uređaj bude uključen i da ga je moguće otkriti.
Za povezivanje sa Bluetooth uređajem možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Detalje potražite u korisničkom priručniku za Windows uređaj.
Neki Bluetooth moduli koji ne potiču od kompanije Microsoft i ugrađeni Bluetooth uređaji na host računarima imaju samo marginalnu podršku za Secure Simple Pairing (SSP), pa možda neće pravilno završiti čarobnjak
Add a printer
(Dodavanje štampača).
Možda ćete morati da otvorite meni
Bluetooth Devices
(Bluetooth uređaji) u okviru Windows menija
Settings
(Postavke) i aktivirate SPP za „uređaj“, odnosno, štampač koji instalirate, a koji ima mogućnost Bluetooth povezivanja.
Instalirajte štampač na lokalni USB port za štampač, a zatim
Port
(Port) nakon završetka instalacije promenite na SPP (virtuelni serijski port) COM port.
 1. Kliknite na dugme
  Windows Start
  ( ) pa izaberite
  Settings
  (Postavke).
 2. Kliknite na
  Devices
  (Uređaji).
 3. Kliknite na
  Bluetooth
  .
  Ako na vašem računaru nije instaliran Bluetooth, kategorija Bluetooth neće biti prikazana na listi kategorija uređaja.
  Štampač se identifikuje serijskim brojem, kao što je prikazano ovde.
 4. Kliknite na ikonu štampača, zatim kliknite na
  Pair
  (Uparivanje).
  Štampač će odštampati pristupnu šifru.
 5. Uporedite pristupnu lozinku sa onom na ekranu. Ako se podudaraju, kliknite na
  Yes
  (Da).
Status štampača će se promeniti u Connected (Povezano) kada se uparivanje završi.