Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)
Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)

Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)

Koristite ovaj pregled da biste razumeli podešavanje štampača pomoću najčešćih (podržanih) verzija operativnog sistema Windows i lokalne (žičane) veze.
Podešavanje štampača takođe možete da obavite pomoću fabrički instalirane Wi-Fi ili Bluetooth veze, kao što je opisano u odeljcima Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje i Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze.
 1. Preuzmite Zebra Setup Utilities (ZSU) sa jedne od stranica sa informacijama o štampaču navedenim u odeljku O ovom vodiču.
 2. Uverite se da je napajanje štampača isključeno.
 3. Pokrenite Zebra Setup Utilities (ZSU) iz direktorijuma za preuzete datoteke.
 4. Kliknite na
  Install New Printer
  (Instaliraj novi štampač) i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
 5. Kliknite na
  Install Printer
  (Instaliraj štampač), zatim izaberite broj modela štampača sa liste Zebra štampača.
 6. Izaberite odgovarajući USB port i povežite ga sa računarom.
  Koristite USB interfejs kao pomoć pri instalaciji putem čarobnjaka, umreženog uređaja ili Bluetooth Classic (4.0) uređaja.
 7. Uključite napajanje štampača kada dobijete uputstvo u čarobnjaku za instalaciju da to uradite.
 8. Koristite čarobnjak da biste konfigurisali komunikaciju štampača za izabrani tip interfejsa.
 9. Obavite probno štampanje da biste proverili da li je štampač pravilno podešen. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.
Ako ste povezali štampač čije je napajanje bilo uključeno, a da pre toga niste instalirali upravljačke programe, pogledajte odeljak Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.