Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač

Da biste mogli da koristite štampač preko računara sa operativnim sistemom Microsoft Windows, prvo morate da instalirate odgovarajuće upravljačke programe. Koristite Zebra Setup Utilities da biste na centralnom uređaju instalirali upravljačke programe za štampač, zatim pokrenite program Utilities dok je napajanje štampača isključeno. Ovi upravljački programi vam omogućavaju da podesite štampač i upravljate njime preko centralnog uređaja: računara koji koristi operativni sistem Windows, Android uređaja ili Apple uređaja.
Štampač možete da povežete sa računarom putem bilo kog podržanog načina povezivanja koji vam je na raspolaganju. Međutim, NEMOJTE da povežete bilo koji kabl računara sa štampačem DOK čarobnjak za instalaciju ne zatraži to od vas. Ako kablove povežete u pogrešnom trenutku, štampač neće instalirati odgovarajuće upravljačke programe. Korake za oporavak od pogrešnog instaliranja upravljačkog programa potražite u odeljku Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.
Ako koristite računar, na njemu mora da bude instalirana verzija operativnog sistema Windows koju podržava Zebra upravljački program. (Listu podržanih verzija operativnog sistema Windows pogledajte u napomenama uz izdanje programa Zebra Setup Utilities.)
Ako za povezivanje računara sa štampačem koristite fizički kabl, obavezno proverite specifikacije kabla i parametre specifične za interfejs fizičke komunikacije koji planirate da koristite. Ti podaci će vam olakšati da izaberete pravilno podešavanje konfiguracije pre i odmah nakon uključivanja napajanja štampača.
 • Osnovne zahteve za kabl interfejsa pogledajte u odeljku Zahtevi za kabl interfejsa.
 • Zahteve za USB kabl i informacije o osnovnom povezivanju putem USB kabla pogledajte u odeljku USB interfejs.
 • Zahteve za Ethernet kabl i informacije o osnovnom povezivanju putem Ethernet kabla pogledajte u odeljku Ethernet (LAN, RJ-45).
 • Detaljne informacije o instaliranju Ethernet/LAN i Bluetooth interfejsa pogledajte u korisničkom priručniku za žični i bežični server za štampanje i priručniku za Bluetooth upravljanje štampačem koji su dostupni na veb-lokaciji zebra.com.
 1. Kliknite na opciju
  Printers
  (Štampači).
 2. Izaberite model štampača.
 3. Na stranici proizvoda za štampač kliknite na
  Drivers
  (Upravljački programi).
 4. Preuzmite odgovarajući upravljački program za Windows.
  Izvršna datoteka upravljačkog programa (npr.
  zd86423827-certified.exe
  ) biće dodata u fascikli Download (Preuzimanje).
 5. Uverite se da je napajanje štampača isključeno.
  NEMOJTE da uključujete štampač dok Setup Wizard (Čarobnjak za podešavanje) ne zatraži to od vas.
 6. Na računaru pokrenite izvršnu datoteku programa Zebra Setup Utilities (ZSU) i pratite uputstva.
  Setup Wizard (Čarobnjak za podešavanje) će instalirati upravljačke programe štampača i zatražiće da uključite napajanje štampača.
  Nakon završetka podešavanja možete da dodate upravljačke programe u sistem („Configure System“ (Konfigurisanje sistema)) ili možete da dodate određene štampače u kasnijem koraku.
 7. Izaberite
  Configure System
  (Konfigurisanje sistema), a zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju štampača) instaliraće upravljačke programe.