Pokretanje Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju štampača)
Pokretanje Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju štampača)

Pokretanje Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju štampača)

 1. Na poslednjem ekranu instalacionog programa štampača ostavite da opcija
  Run the Printer Installation Wizard
  (Pokreni čarobnjak za instalaciju štampača) bude označena, zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Prikazaće se Printer Driver Wizard (Čarobnjak za instalaciju upravljačkog programa štampača).
 2. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
 3. Kliknite na
  Install Printer Driver
  (Instalacija upravljačkog programa štampača).
  Prikazaće se ugovor o licenciranju.
 4. Pročitajte i prihvatite uslove ugovora o liceniranju, a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
 5. Izaberite opciju komunikacije koju želite da konfigurišete za štampač:
  • Mrežni port: Za instaliranje štampača sa Ethernet (LAN) ili bežičnom (Wi-Fi) mrežom. Sačekajte da upravljački program skenira lokalnu mrežu u potrazi za uređajima i pratite uputstva na ekranu.
  • USB port: Za instaliranje štampača povezanih putem USB kabla. Povežite štampač sa računarom. Ako je štampač već povezan i uključen, možda će biti potrebno da uklonite USB kabl i ponovo ga uključite. Upravljački program će automatski potražite model povezanog štampača.
  • Bluetooth port: Za instaliranje štampača povezanih preko Bluetooth mreže.
  • Drugo: Za instaliranje pomoću druge vrste kabla, kao što je serijski (COM). Dodatna konfiguracija nije neophodna.
 6. Ako budete upitani, izaberite model i rezoluciju štampača.
  Model i rezolucija navedeni su na nalepnici sa konfiguracijom štampača. Pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji da biste videli uputstva za štampanje nalepnice.